Werkwijze bij volwassenen

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek kunt u in het kort uw hulpvraag met mij bespreken. Ik zal u dan uitleg geven over mijn mogelijkheden voor begeleiding en over mijn werkwijze. Ook kunt u mij op dat moment vragen stellen over het vervolgtraject.
Als u denkt dat de ”Luisterhof” iets voor u kan betekenen worden er één of meer vervolgafspraken gemaakt

Het begeleidingstraject

Allereerst breng ik uw vraag zorgvuldig in kaart en vervolgens maken we samen een analyse van de sterke en zwakke kanten van uw wijze van communiceren of presenteren. Uiteraard zal ik vanuit mijn beroep als logopedist oog hebben voor de aspecten die de verstaanbaarheid beïnvloeden, zoals:

 • Ademgebruik
 • Articulatie
 • Stemgebruik
 • Intonatie
 • Spreektempo

We bekijken wat u zou willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Ook wordt er een schatting van het tijdspad gemaakt.
In het verdere traject werken we aan het verbeteren van uw communicatieve vaardigheden. Soms is het nodig dat u in de tijd tussen twee sessies thuis oefent met de aangereikte technieken. Mijn werkwijze is heel persoonlijk gericht, ik zoek met u naar een wijze van communiceren die bij u past en die uitgaat van uw mogelijkheden en sterke kanten.

Bij kinderen

Als u een afspraak wilt maken voor uw jonge kind, is het verstandig de eerste afspraak zonder uw kind te maken. Dan kunt u vrijuit praten over uw wensen en eventuele bezorgdheid zonder uw kind hiermee te belasten.
We zullen vervolgens samen bekijken wat ik voor u en uw kind kan betekenen.

Bij tieners

Als u een afspraak wilt maken voor een wat ouder kind of uw tienerzoon of -dochter is het wel prettig als hij/zij ook bij het eerste gesprek is. Dan kan uw kind ook zijn/haar verhaal doen en zo vanaf het begin bij het proces betrokken zijn.
Het is mijn ervaring dat deze kinderen vaak een heel eigen en verrassende kijk hebben op de dingen die er besproken worden.

werkwijze Luisterhof hulp hulpvraag logopedie logopedist communicatieve stoornis mindmap mindmapping Elfriede Öcker
Inzet van kennis & methoden
 • Uiteraard zet ik mijn kennis en ruime ervaring als logopedist in.
 • In mijn werk als logopedist, maar ook als coach in “de Luisterhof” is de Coördinatietherapie van Elfriede Öcker van grote waarde.
  Deze therapie is een integrale benadering, die uit gaat van een harmonieuze wisselwerking van adem, voedselopname, spreken en stemgeving. Soms is deze harmonie verstoord, bijvoorbeeld ten gevolge van emoties. Door massages en gerichte oefeningen voor houding, adem en beweging wordt de natuurlijke balans hersteld.
 • Tijdens de sessies maak ik geregeld gebruik van “mindmappen”, bijvoorbeeld om uw vraag duidelijk zichtbaar in kaart te brengen.
  Een mindmap is een tekening die wordt opgebouwd vanuit een centraal thema, met daar omheen woorden en begrippen die hiermee te maken hebben.
 • Soms maak ik – uiteraard na uw toestemming- video-opnames. Door een video-opname met de vorige te vergelijken worden uw vorderingen zichtbaar. Ook kan ik op het moment van terugkijken verbeterpunten aangeven.

PRIVACY

Als therapeut krijg ik informatie van vertrouwelijke aard. Binnen mijn logopediepraktijk en in de “Luisterhof” wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyregelement van de NVLF zal worden nageleefd. Ik heb als logopedist een Belofte van Geheimhouding afgelegd.

uw verhaal faalangst onzekerheid slapeloosheid luisterhof therapie begeleiding Coördinatietherapie Elfriede Öcker